GDPR Help Portal

Personuppgiftsincident policy (mall)

Detta policydokument innehåller riktlinjer som organisationens operativa processer och procedurer måste följa för att för att uppnå och behålla en god informationssäkerhet och därmed minimera risker för informationstillgångar och personuppgifter som organisationen administrerar, förvaltar och tillhandahåller, detta vid befarad eller konstaterad personuppgiftsincident.

Personuppgiftspolicy (mall) finns att ladda ner (grattis) i Privasees  webbshoppen .

  • Related Articles

  • Anpassning av policydokument mallar till er verksamhet

   Policydokument (ingår i GDPR portal) innehåller riktlinjer (regler) som operativa processer och procedurer måste följas för att minimera risker för informationstillgångar och personuppgifter som organisationen administrerar och förvaltar.  1.  ...
  • Säkerhetspolicy (mall)

   Detta policydokument innehåller riktlinjer som operativa processer och procedurer måste följa för att minimera risker för informationstillgångar och personuppgifter som organisationen administrerar och förvaltar. Säkerhetspolicy mall finns att ladda ...
  • Intern integritetspolicy och regler policydokument

   Detta policy dokument innehåller riktlinjer (regler) som organisationens anställda, underleverantörer, samarbetspartners operativa processer och procedurer måste följa för att för att uppnå och säkerställa god säkerhet och integritet och därmed ...
  • Integritetspolicy (mall) till anställda och jobbsökare

   Att känna sig trygg i att vara anställd hos oss är viktig. Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är av största vikt. Vi behandlar personuppgifter med omsorg och i enlighet med ...
  • PUB-avtal och en mall

   Ett företag som behandlar personuppgifter för någon annans räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde (PUB). Om ni anlitar ett sådant biträde måste vi teckna ett skriftligt avtal med biträdet, exempelvis vid användning av molntjänster, t.ex. ...