GDPR Help Portal

GDPR and schools

GDPR och skola - förhållningssätt vid hantering av personuppgifter.
Tack till utbildningsförvaltningen Göteborgs stad!


  • Related Articles

  • GDPR riktlinjer

   Policy dokument Relevant policydokument. GDPR riktlinjer 1. Tydligt syfte ‌All behandling av personuppgifter i ditt arbete måste ha ett specifikt syfte Du måste ha ett tydligt syfte med personuppgifter du samlar in om kunder, potentiella kunder, ...
  • Vad är en registrerad?

   En individ kallas den registrerade i GDPR Den registrerade är en person som är bosatt i något av EU-länderna. Det behöver inte vara en permanent bosatt individ; Det kan vara en student från Kina som studerar vid ett universitet i Sverige. De har ...
  • Hur skapar man en bra Integritetspolicy?

   Varför en integritetspolicy? Inte sällan förväxlas den interna integritetspolicyn om integritet och dataskydd för en organisation med den externa integritetspolicyn. Den externa integritetspolicyn är ett utvändigt riktat dokument som överför ...
  • Vad gör man när det sker en personuppiftsincident?

   Enkel checklista Om du är personuppgiftsansvarig följ rutin för PUA Om du är personuppgiftsbiträde följ rutin för PUB Skapa alltid en incident i GDPR-portalen och stäng ärendet när du är nöjd.
  • Vad är en personuppgift?

   Helt enkelt Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas direkt eller indirekt till en specifik (levande) individ. Dina personuppgifter är inte begränsade till vad som lagras på ditt id-kort (namn, personnr, biometrisk data). Till exempel kan en ...