GDPR Help Portal

Utbildning med Privasee och gruppnyckeln

1. Skarpa ett konto

Inloggning med e-postPrivasee rekommenderar att du använder din e-postadress för ditt användarnamn   


Inloggning med social media

Om du föredrar kan du använda ditt sociala mediekonto
   

2. Om du vill ändra språket till svenska

Träningsinnehållet är på svenska, men om du vill att meny ska på svenska kan du ändra språket.

3. Lägg till en gruppnyckel om du har en

Video på engelska  • Related Articles

  • Intern integritetspolicy och regler policydokument

   Detta policy dokument innehåller riktlinjer (regler) som organisationens anställda, underleverantörer, samarbetspartners operativa processer och procedurer måste följa för att för att uppnå och säkerställa god säkerhet och integritet och därmed ...
  • Integritetspolicy (mall) till anställda och jobbsökare

   Att känna sig trygg i att vara anställd hos oss är viktig. Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är av största vikt. Vi behandlar personuppgifter med omsorg och i enlighet med ...
  • PUB-avtal och en mall

   Ett företag som behandlar personuppgifter för någon annans räkning är att anse som ett personuppgiftsbiträde (PUB). Om ni anlitar ett sådant biträde måste vi teckna ett skriftligt avtal med biträdet, exempelvis vid användning av molntjänster, t.ex. ...
  • Lagringplats för personuppgifter finns ej i listan

   1. Om du får felet (No matches found) nedan saknar du posten i lagringsplats-listan  2. Lägg till en post under meny: Admin > Anpassning till verksamheten 3. Klicka på 'Lagringsplats' 4. Lägg till en post eller importera  4a. Att importer klippa och ...
  • Anpassning av GDPR-portalen till er verksamhet

   Anpassning huvudmenyn Under Admin finns menyn att anpassa GDPR-portalen till er verksamhet. Här kan ni importera lista (som finns bifogad nedan) och lägga till nya. Hur man anpassar - importerar lista Kopiera (listan nedan) och klistra in (med Import ...